Doktore-titulua duten fakultatibo espezialisten behin-behineko errolda

Osakidetzako hainbat Unibertsitate Ospitaletan zenbait espezialitateri lotutako lanpostu asistentzialak lortzeko lehiaketaren behin-behineko errolda

​UPV/EHUko Irakasle eta Ikertzaileen errektoreordeak igorritako idazkien bidez, Osakidetzari jakinarazi diote UPV/EHUren Gobernu Kontseiluak onartu egin dituela eta Batzorde Mistora ebaztera bidali direla lotutako lanpostu hauek:
UNIBERTSITATEKO KATEDRADUNAK

  • Psikiatria espezialitatea, Arabako unibertsitateko ospitalea.
UNIBERTSITATEKO TITULARRAK
  • Pneumologia espezialitatea, Arabako unibertsitateko ospitalea.
  • Obstetricia eta Ginekologia, Donostiako unibertsitateko ospitalea
IRAKASLE AGREGATUA
  • Dermatologia espezialitatea, Basurtuko unibertsitateko ospitalea.
  • Otorrinolaringología espezialitatea, Donostiako unibertsitateko ospitalea
  • Kirurgia orokorra espezialitatea, Arabako unibertsitateko ospitalea
  • Kirurgia orokorra espezialitatea, Donostiako unibertsitateko ospitalea
  • Pediatría espezialitatea, Arabako unibertsitateko ospitalea
  • Pediatría espezialitatea, Donostiako unibertsitateko ospitalea
  • Neurología espezialitatea, Donostiako unibertsitateko ospitalea.
Unibertsitateko irakasle kidegoetan sartzeko lehiaketen erregimena arautzen duen araudiaren arabera (2009ko urriaren 9ko EHAA): “Unibertsitateko Irakasle Titularren Kidegoko eta Unibertsitateko Katedradunen Kidegoko irakaskuntza-lanpostuekin lotutako erakunde sanitarioetako lanpostu asistentzialak eskuratzeko lehiaketetan, Batzordearen bi batzordekidek, Doktore izango direnek, lanpostuaren lehiaketan sartzeko eskatzen den espezialistaren titulua izan beharko dute eta horiek dagokion Erakunde Sanitarioak hautatuko ditu zozketa publiko bidez”.
Aipatutako zozketa egin ahal izateko, egin da “Doktore titulua duten Mediku espezialisten Behin-behineko Errolda” (lotutako pertsonala izan ezik), Osakidetzan lanpostu finkoa izan eta zerbitzu aktiboan dagoenarena, aipatutako espezialitateetako espezialisten artean.
Aipatutako erroldako kideek akatsak edo datu falta posibleak zuzendu ditzaten, bost eguneko epea ezartzen da edukiaren gaineko alegazioak jasotzeko, “Behin betiko Errolda” ongi egiteko. Behin betiko Errolda 2020ko uztailaren 10ean argitaratuko da.