Administrazioko goi-mailako teknikariaren lanposturako behin-behineko zerrenda onartu da

Erreklamazioa aurkezteko epea: 10 egun baliodunak, ebazpena argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera