Kategoria: Profesionalentzako arreta

EPE 2016-17: izendapen berriak urtarrilaren 14an argitaratuko dira

1497/2020 EBAZPENA, abenduaren 15ekoa, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko zuzendari nagusiarena, zeinaren bidez argitara ematen den eranskinean ageri diren esleipendunak estatutupeko langile finko izendatzen direla, Erradiodiagnostikoko Teknikari Espezialista kategorian barne-sustapen bidez, destinoa Osakidetzako zerbitzu-erakundeetan izanik. 1498/2020...