EPE 2016-17: izendapen berriak argitaratzea aurreikusten da

I. Eranskinean agertzen diren esleipendunak langile estatutario finkoa izendatzeko ebazpenak, EHAAn honako egun honetan argitaratzea aurreikusita dago: 2021eko otsailaren 25a:

– FAK. ESP. PSIKOLOGO-KLINIKO TEKNIKARIA
– ERIZAINTZAKO LAGUNTZAILEA

Ebazpen horiek EHAAn argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera egongo dira indarrean.
Destinoaz jabetzeko epea eta errekurtsoak aurkezteko: 2021eko otsailaren 26tik martxoaren 25era arte izango da, biak barne.

Webgunea