EPE 2016-17: izendapen berriak argitaratzea aurreikusten da

. Eranskinean agertzen diren esleipendunak langile estatutario finkoa izendatzeko ebazpenak, EHAAn honako egun honetan argitaratzea aurreikusita dago: 2021eko otsailaren 18a:

– FAK. ESP. GAIXOTASUN INFEKTSIOSOETAKO MEDIKUA
– FAK. FARMAZIALARI TEKNIKARIA
– LABORATEGIKO TEKNIKARI ESPEZIALISTA

Ebazpen horiek EHAAn argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera egongo dira indarrean.
Destinoaz jabetzeko epea eta errekurtsoak aurkezteko: 2021eko otsailaren 19tik martxoaren 18ra arte izango da, biak barne.