EPE 2016-17: izendapen berriak urtarrilaren 14an argitaratuko dira

1497/2020 EBAZPENA, abenduaren 15ekoa, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko zuzendari nagusiarena, zeinaren bidez argitara ematen den eranskinean ageri diren esleipendunak estatutupeko langile finko izendatzen direla, Erradiodiagnostikoko Teknikari Espezialista kategorian barne-sustapen bidez, destinoa Osakidetzako zerbitzu-erakundeetan izanik.

1498/2020 EBAZPENA, abenduaren 15ekoa, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko zuzendari nagusiarena, zeinaren bidez argitara ematen den eranskinean ageri diren esleipendunak estatutupeko langile finko izendatzen direla, Erradiodiagnostikoko Teknikari Espezialista kategorian txanda ireki bidez, destinoa Osakidetzako zerbitzu-erakundeetan izanik.
1499/2020 EBAZPENA, abenduaren 15ekoa, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko zuzendari nagusiarena, zeinaren bidez argitara ematen den eranskinean ageri diren esleipendunak estatutupeko langile finko izendatzen direla, Erradioterapiako Teknikari Espezialista kategorian barne-sustapen bidez, destinoa Osakidetzako zerbitzu-erakundeetan izanik.
1500/2020 EBAZPENA, abenduaren 15ekoa, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko zuzendari nagusiarena, zeinaren bidez argitara ematen den eranskinean ageri diren esleipendunak estatutupeko langile finko izendatzen direla, Erradioterapiako Teknikari Espezialista kategorian txanda ireki bidez, destinoa Osakidetzako zerbitzu-erakundeetan izanik.
1501/2020 EBAZPENA, abenduaren 15ekoa, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko zuzendari nagusiarena, zeinaren bidez argitara ematen den eranskinean ageri diren esleipendunak estatutupeko langile finko izendatzen direla, Sukaldaria kategorian barne-sustapen bidez, destinoa Osakidetzako zerbitzu-erakundeetan izanik.
1502/2020 EBAZPENA, abenduaren 15ekoa, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko zuzendari nagusiarena, zeinaren bidez argitara ematen den eranskinean ageri diren esleipendunak pertsonal finko izendatzen direla, Sukaldaria kategorian txanda ireki bidez, destinoa Osakidetzako zerbitzu-erakundeetan izanik.
1503/2020 EBAZPENA, abenduaren 15ekoa, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko zuzendari nagusiarena, zeinaren bidez argitara ematen den eranskinean ageri diren esleipendunak estatutupeko langile finko izendatzen direla, Farmaziako Laguntzailea kategorian barne-sustapen bidez, destinoa Osakidetzako zerbitzu-erakundeetan izanik.
1504/2020 EBAZPENA, abenduaren 15ekoa, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko zuzendari nagusiarena, zeinaren bidez argitara ematen den eranskinean ageri diren esleipendunak estatutupeko langile finko izendatzen direla, Farmaziako Laguntzailea kategorian txanda ireki bidez, destinoa Osakidetzako zerbitzu-erakundeetan izanik.

 

Informazio gehiago webgunean