EPE 2016-17: zeladore kategoriaren izendapen berriak argitaratzea aurreikusten da

I. Eranskinean agertzen diren esleipendunak langile estatutario finkoa izendatzeko ebazpenak, EHAAn honako egun honetan argitaratzea aurreikusita dago: 2021eko martxoaren 4a:

– ZELADOREA

Ebazpen horiek EHAAn argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera egongo dira indarrean.
Destinoaz jabetzeko epea eta errekurtsoak aurkezteko: 2021eko martxoaren 5etik apirilaren 6ra arte izango da, biak barne.
Webgunea