EPE 2018-19: onartutako eta baztertutako pertsonen behin-behineko zerrendak argitaratu dira

2018-19KO EPEA: ONARTUTAKO ETA BAZTERTUTAKO PERTSONEN BEHIN-BEHINEKO ZERRENDAREN EBAZPENAK ARGITARATZEA (2022KO APIRILAN DEITUTAKO KATEGORIAK)

2018-19ko Enplegu Publikoko Eskaintzaren harira jakinarazten dugu gaur, 2022ko uztailaren 27an, 2018-19 EPE web-orrian argitaratu direla Giza Baliabideen zuzendariaren Ebazpenak, deialdi hauetan onartutako eta baztertutako behin-behineko zerrenda jasotzen dutenak (2022eko apirilako deialdia):

FAK. ESP. ALERGOLOGIAKO MEDIKUA
FAK. ESP. ANATOMIA PATOLOGIKOKO MEDIKUA
FAK. ESP. KIRURGIA OROKOR ETA DIG-APARATUKO MEDIKUA
FAK. ESP. AHO ETA AURPEGI-MASAILEKO KIRURG MEDIKUA
FAK. ESP. KIRURGIA PEDIATRIKO MEDIKUA
FAK. ESP. DERMATOLOGIA, MED-KIRURGIA ETA BEN MEDIKUA
FAK. ESP. ENDOKRINOLOGIA ETA NUTRIZIOKO MEDIKUA
FAK. ESP. HEMATOLOGIA ETA HEMOTERAPIAKO MEDIKUA
FAK. ESP. MEDIKUNTZA FISIKOA ETA ERREHABILITAZ MEDIKUA
FAK. ESP. BARNE MEDIKUNTZAKO MEDIKUA
FAK. ESP. MEDIKUNTZA NUKLEARREKO MEDIKUA
FAK. ESP. MED PREBENT ETA OSASUN PUBLIKOKO MEDIKUA
FAK. ESP. NEFROLOGIAKO MEDIKUA
FAK. ESP. NEUMOLOGIAKO MEDIKUA
FAK. ESP. NEUROLOGIAKO MEDIKUA
FAK. ESP. OBSTETRIZIA ETA GINEKOLOGIAKO MEDIKUA
FAK. ESP. OFTALMOLOGIAKO MEDIKUA
FAK. ESP. ONKOLOGIA MEDIKOKO MEDIKUA
FAK. ESP. OTORRINOLARINGOLOGIAKO MEDIKUA
FAK. ESP. PSIKIATRIAKO MEDIKUA
FAK. ESP. HAURRENTZAKO PSIKIATRIAKO MEDIKUA
FAK. ESP. ERRADIODIAGNOSTIKOKO MEDIKUA
FAK. ESP. ERREUMATOLOGIAKO MEDIKUA
FAK. ESP. ZAINKETA ARINGARRIETAKO MEDIKUA
FAK. ESP. LARRIALDIETAKO MEDIKUA
FAK. ESP. GAIXOTASUN INFEKZIOSOETAKO MEDIKUA
FAK. ESP. EPIDEMIOLOGIA KLINIKAKO MEDIKUA
FAK. ESP. ETXEKO OSPITALIZAZIORAKO MEDIKUA
FAK. ESP. LANEKO MEDIKUNTZAKO MEDIKUA
FAK. ESP. OSPITALEKO PEDIATRIAKO MEDIKUA
FAK. ESP. GSU-KO MEDIKUA
FAK. ESP. ANALISI KLINIKOETAKO MEDIKU TEKNIKARIA
FAK. ESP. BIOKIMIKA KLINIKOKO MEDIKU TEKNIKARIA
FAK. ESP. INMUNOLOGIAKO MEDIKU TEKNIKARIA
FAK. ESP. OSPITALEKO ERRADIOFISIKAKO MEDIKU TEKNIKARIA
FAK. ESP. OSPITALEKO FARMAZIAKO TEKNIKARIA
FAK. ESP. PSIKOLOGO-KLINIKO TEKNIKARIA
FAK. FARMAZIALARI TEKNIKARIA
FAK. ODONTOLOGO TEKNIKARIA
ADMINISTRAZIO ETA KUDEAKETAKO GOI-MAILAKO TEKNIKARIA
EKONOMIAKO GOI-MAILAKO TEKNIKARIA
INFORMATIKAKO GOI-MAILAKO TEKNIKARIA
JURIDIKOKO GOI-MAILAKO TEKNIKARIA – LETRADUA
MANTENTZE LANETAKO ETA INSTAL GOI-MAILAKO TEKNIKARIA
EUSKARAREN NORMALKUNTZARAKO GOI-MAILAKO TEKNIKARIA
ANTOLAKUNTZAKO GOI-MAILAKO TEKNIKARIA
ERGONOMIA ETA PSIKOS PREBENTZIORAKO GOI-MAILAKO TEKNIKARIA
SEGURTASUN ETA HIG PREBENTZIORAKO GOI-MAILAKO TEKNIKARIA
MANTENTZE LANETAKO ETA INSTALAZ ERDI-MAILAKO TEKNIKARIA
SUKALDARIA
INFORMATIKAKO TEKNIKARIA
KLIMATIZAZIO INSTALAZIOETAKO TEKNIKARIA
INSTALAZIO ELEKTRIKOETAKO TEKNIKARIA
ELEKTROMEDIZINA-INSTALAZIOETAKO TEKNIKARIA
ERIZAINTZAKO LAGUNTZAILEA
FARMAZIAKO LAGUNTZAILEA
ADMINISTRARI LAGUNTZAILEA
ZERBITZU OROKORRETAKO OFIZIAL GIDARIA
OSASUN-GARRAIOKO OFIZIAL GIDARIA
LARRIALDI-IBILGAILUETAKO OFIZIAL GIDARIA
MANTENTZE-LANETARAKO OFIZIALA
ZELARIA
ZERBITZUETAKO LANGILEA

Ebazpen horiek argitaratzeak berekin dakar 10 egun balioduneko epea irekitzea, 2022ko uztailaren 28tik abuztuaren 11ra arte, biak barne, interesdunek erreklamazioa aurkez dezaten. Erreklamazio-eredu bat 2018-2019ko EPEaren webgunean argitaratzea aurreikusi da.

Webgunea