Erorikoak prebenitzea arreta sanitarioan (Online)

Nori zuzendua: Medikuei, Psikologoei, Erizainei, Emaginei, fisioterapeutei, logopedei, terapeuta okupazionalei, optikoei, erradiodiagnostiko, erradioterapia eta audioprotesiko  teknikariei, Erizaintzako laguntzailei eta zeladorei

Hizkuntza: euskaraz

Matrikulazioa irekita azaroaren 27ra arte: Jakinsarea