Euskara Arloaren memoria 2020

Euskara Arloak 2020ko memoria intraneten argitaratu du. Aurtengoa II Planaren azken urtea izanik, 2015-2020 bitarteko adierazlerik garrantzitsuenak bildu dira dokumentuan.

Memoria