Euskaraz ere, bada zer zaindu!

Euskara genero gabeko hizkuntza izateak ez du bermatzen beti egoki aritzea berdintasunaren ikuspuntutik.
Hemen dituzun bost fitxetan esparru labainkorrak identifikatu nahi izan ditugu gure eguneroko dokumentu eta baliabideetatik bildutako adibideetan oinarrituta.
Aholkuek euskararen erabilera inklusiboa sustatzen laguntzea dute helburu.