Konfidentzialtasuna mezu elektronikoak bidaltzean

Bai Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorrak (2016/679 (EB) bai Datuak Babesteko Lege Organikoak (3/2018 Lege Organikoa) datu pertsonalen gaineko konfidentzialtasun-betebeharra ezartzen dute, baita lanbide-jardunean ere, are gehiago osasun-eremuan, non datuak kategoria berezikoak baitira.

Arlo horretako kontrol-agintaritzek ezarri dutenaren arabera, posta elektronikoko helbideak datu pertsonalak dira, eta, beraz, tratatu egin behar dira; beraz, isilpean gorde behar dira.

Batzuetan, aldi berean bidaltzen zaizkie mezu elektronikoak pertsona-taldeei, konturatu gabe haien helbide elektronikoak ez zaizkiela jakinarazi behar mezuko gainerako parte-hartzaileei, eduki-kontuengatik, hainbat erakunde eta/edo erakundetako parte-hartzaileengatik, etab., aurrez pertsona horiekin adostu ez bada.

Konfidentzialtasun-betebehar hori betetzeko, honako mezu hauek bidali behar dira:

  • Banaketa-zerrenda pribatu batean (ez ditu zerrenda osatzen duten helbide elektronikoak adierazten).
  • Ezkutuko kopian (CCO) (ez ditu mezuaren helbide hartzaileak adierazten).