LEKUALDAKETA LEHIAKETAKO 2023KO MARTXOKO ZIKLOAREN BEHIN-BEHINEKO ESLEIPENA

Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko Giza Baliabideetako zuzendariaren ebazpenak argitaratzen dira. Ebazpen horietan, lekualdatze-lehiaketa ireki eta iraunkorreko 2023ko martxoko zikloari dagozkion onartutako eta baztertutako pertsonen behin-behineko zerrenda eta destinoen behin-behineko esleipena jasotzen dira. Hona hemen 15 kategoriak:

FAK. ESP. FAMILIA-MEDIKUA – LMT

FAK. ESP. PEDIATRIAKO MEDIKUA – LMT

ERRADIODIAGNOSTIKOKO TEKNIKARI ESPEZIALISTA

LABORATEGIKO TEKNIKARI ESPEZIALISTA

ANATOMIA PATOLOGIKOKO ETA ZITOLOGIAKO TEKNIKARI ESPEZIALISTA

OSASUN-DOKUMENTAZIOKO TEKNIKARI ESPEZIALISTA

ERRADIOTERAPIAKO TEKNIKARI ESPEZIALISTA

ERIZAINTZAKO LAGUNTZAILEA

FARMAZIAKO LAGUNTZAILEA

GOI-MAILAKO TITULUDUNA – EKONOMIAKO GOI-MAILAKO TEKNIKARIA

GOI-MAILAKO TITULUDUNA – ANTOLAKETAKO GOI-MAILAKO TEKNIKARIA

GIZARTE-LANGILEA

ADMINISTRARIA

INFORMATIKAKO TEKNIKARI ESPEZIALISTA

ADMINISTRARI LAGUNTZAILEA

Erreklamazioak aurkezteko epea: 10 egun baliodun, 2024-03-08ra arte, egun hori barne.

Informazio gehiago