Osakidetzako hainbat Unibertsitate Ospitaletan zenbait espezialitateri lotutako lanpostu asistentzialak lortzeko lehiaketaren behin betiko errolda

UPV/EHUko Irakasle eta Ikertzaileen errektoreordeak igorritako idazkien bidez, Osakidetzari jakinarazi diote UPV/EHUren Gobernu Kontseiluak onartu egin dituela eta Batzorde Mistora ebaztera bidali direla lotutako lanpostu hauek:
UNIBERTSITATEKO KATEDRADUNAK

  • Psikiatria espezialitatea, Arabako Unibertsitate Ospitalea.
UNIBERTSITATEKO TITULARRAK
  • Neumologia espezialitatea, Arabako Unibertsitate Ospitalea.
  • Obstetricia eta Ginekologia, Donostiako Unibertsitate Ospitalea
IRAKASLE AGREGATUA
  • Dermatologia espezialitatea, Basurtuko Unibertsitate Ospitalea.
  • Otorrinolaringología espezialitatea, Donostiako Unibertsitate Ospitalea
  • Kirurgia orokorra espezialitatea, Arabako Unibertsitate Ospitalea
  • Kirurgia orokorra espezialitatea, Donostiako Unibertsitate Ospitalea
  • Pediatria espezialitatea, Arabako Unibertsitate Ospitalea
  • Pediatria espezialitatea, Donostiako Unibertsitate Ospitalea
  • Neurologia espezialitatea, Donostiako Unibertsitate Ospitalea.
Unibertsitateko irakasle kidegoetan sartzeko lehiaketen erregimena arautzen duen araudiaren arabera (2009ko urriaren 9ko EHAA), 10 artikuluan honakoa ezartzen da: “Unibertsitateko Irakasle Titularren Kidegoko eta Unibertsitateko Katedradunen Kidegoko irakaskuntza-lanpostuekin lotutako erakunde sanitarioetako lanpostu asistentzialak eskuratzeko, Batzordearen bi batzordekideek, Doktore izango direnek, lanpostuaren lehiaketa sartzeko eskatzen den espezialistaren titulua izan beharko dute eta horiek dagokion Erakunde Sanitarioak hautatuko ditu zozketa publiko bidez”.
 
2020ko ekainaren 30ean argitaratu zen behin-behineko erroldaren alegazio-epea bukatu ondoren, zozketa hori egin ahal izateko, Osakidetzan plaza daukaten eta zerbitzu aktiboan dauden “Doktore titulua duten Mediku espezialisten Behin Betiko Errolda” (lotutako langileria izan ezik) egin da, espezialitate desberdinetakoa.
Batzordearen kideak hautatzeko zozketa publikoa behin betiko erroldaren barruko pertsonen artean egingo da, uztailaren 13an, 9:30an, Giza Baliabideen Plangintza eta Kudeaketaren Zuzendariordetzaren bulegoan, Osakidetzaren Zuzendaritza Nagusian, Gasteizko Araba kaleko 45 zenbakian.