Telefono-linea finkoen mozketa- edo matxura-kontingentzietarako Telefonogunearen telefono-linea aktiboa

Telefonoguneak 886944/682176944 telefono-linea aktibo du beti, soilik telefono linea finkoak moztu edo matxuratzen diren kasuen erabiltzeko.