Izarki unitaterako administrazioko erdi-mailako teknikariaren lanpostua betetzeko deialdia

Eskaera egiteko epea: 2020ko azaroaren 27tik abenduaren 28ra izango da, biak barne.